Verzenden & retourneren

Ruilen/retourneren
Artikelen kunnen binnen 14 werkdagen, mits ongebruikt/onbeschadigd en in de originele verpakking, worden geruild/geretourneerd. De periode van 14 werkdagen gaat in op de dag volgend op de dag van levering.
Wat moet u doen als u een artikel wilt retourneren?
- Stuur het artikel in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd aan ons terug. Niet of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd.
- Het retouradres is DC Service 2de Industrieweg 11B, 3411ME, te Lopik.
- Sluit een volledig ingevuld retourformulier en een kopie van de factuur bij; retourzendingen zonder retourformulier en een kopie van de factuur kunnen niet door ons in behandeling worden genomen. Vermeld op het retourformulier duidelijk of u het artikel wilt ruilen (en zo ja, waarvoor), of dat u uw geld retour wilt. Vergeet in het geval dat u uw geld retour wilt niet om uw bankrekeningnummer te vermelden!
- Het nieuwe artikel wordt zo spoedig mogelijk opgestuurd. Wanneer u uw geld retour wilt wordt dit – inclusief de door DC Service in rekening gebrachte verzendkosten – zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, aan u retour betaald.